کتاب 20 اتود برای گیتار از فرناندو سور کتابی مناسب برای افرادی که دنبال تمرین های گیتار هستند

نمونه از تمرینات

fernando_sor.png

 

منتشرشده در گیتار

Offcanvas Menu